Over Katrien

Over Katrien

Welkom,

Ik ben Katrien Debevere en ik werk als Systeemcoach, Consultant en Trainer in mijn onderneming Systems of the Soul.

Als systeemcoach kan ik mijn hoogsensitiviteit ten volle benutten om in verbinding te gaan met het Veld. 

Mijn grootste talent is om heel specifiek die thema's te bekijken op die pijnlijke kruispunten en snijvlakken in het leven. Zonder oordeel. In onvoorwaardelijke liefde. Dit vraagt het grootste engagement van moed: kwetsbaarheid!

Wie mijn professionele achtergrond wat meer wil uitpluizen, verwijs ik graag door naar LinkedIn.

In 2018 mocht ik zelf een heel specifiek soort “snijvlak” ervaren: ik werd mama van een Ster.  Mila* is haar naam.  Mijn persoonlijke rouw- en verliesproces ben ik beginnen uit schrijven. Sindsdien deel ik mijn eigen zoektochten, systemische vragen, onderzoeken en worstelingen in mijn blog.

Intussen ben ik ook mama van haar kleine grote zusje, Amelia. Mijn twee dochtertjes blijven mij heel veel leren.

Enerzijds hoe belangrijk de stem is van ouders van een Ster om de stilte omtrent pre-, peri- en postnataal verlies te doorbreken. Anderzijds is er wat dit thema betreft nog zoveel groei mogelijk: zowel in de rouwbeleving als in het onderzoek en erkenning van het trauma en het systemische gegeven dat erbij komt.  Steeds meer voel ik dat ik mijn professionele achtergrond in systemisch coaching in verbinding wil brengen met dit thema. Het is waardevol, voel ik. 

Wanneer ik mezelf de vraag stel "Waarom" ik dit wil doen?

Dan kijk ik naar mijn jongste dochtertje en mijn waarom is tweeërlei: bovenal hoop ik voor haar dat indien zij dit ook zou moeten meemaken, dat haar ervaring mede door onze generatie nu, op zijn minst ietsje zachter mag zijn. En daarnaast weet ik ook maar al te goed dat indien ik Mila* niet eer, Amelia niet vrij kan zijn om te worden wie zij is. Het eren van elk "Verloren Kind" is van belang. Niet alleen voor de getroffen moeders als traumaverwerking. Bovenal voor de kinderen in onze volgende generaties.

Ik wil me dus vanuit mijn expertise in bewustzijnswerk ten dienste stellen van die ouders van en die professionelen die werken met "het Verloren Kind" (als gevolg van pre-, peri- en postnataal verlies). 

 

Over Katrien