HET VERLOREN KIND

HET VERLOREN KIND

HET VERLOREN KIND.

Van het verloren naar het geëerde kind, een 10-daagse systemische masterclass over (weder)geboorte, leven en dood.

HET VERLOREN KIND is een 10-daagse SYSTEMISCH MASTER CLASS waar je Systemisch aan de slag gaat met de grote thema's die verweven zijn met (weder)geboorte, leven en dood.  

Het vertrekpunt van deze 10-daagse masterclass is het verloren kind

Verloren Kinderen hebben in systemisch werk en opstellingen een heel specifieke betekenis en consequenties voor iedereen in het familie- en collectief systeem.  Vaak nog ongeweten en onbewust.  Nog vaker voor generaties lang. Met Het Verloren Kind wordt in deze master class bedoeld: de geaborteerde kinderen, miskramen, de gestorven kinderen en kinderen met een zware beperking. 

Deze opleiding bestaat uit 10 volledige dagen, gespreid over 5 lesblokken van 2 dagen, waar de diepere existentiële lagen onderzocht worden, helende bewegingen overgedragen worden en persoonlijk traumawerk aangekeken wordt.  Binnen de krijtlijnen van systemisch werk en opstellingen worden deze grote existentiële lijnen in een systemisch bewust-zijn ontdekt en bevraagd. 

3 LAGEN VAN DEZE OPLEIDING

(1) Onderzoekslaag van de existentiële thema's

(2) Overdracht van concrete toepassingsmethoden

(3) Persoonlijk groeitraject

VOOR WIE?

Deze opleiding vraagt om leiderschap en zal nog meer gefundeerde leiders in het Veld voort brengen. Dit type systemisch onderzoek/training is voor meester-begeleiders vanuit de diepste bron.

(1) Voor ervaringsdeskundigen die gelinkt zijn aan ZWANGERSCHAP, GEBOORTE, LEVEN of DOOD

 • Voor ouders, broers, zussen, grootouders van een verloren kind (geaborteerden, miskramen, overleden kinderen en kinderen met een zware beperking)

 • Voor geadopteerden, IVF en (anonieme) donoren kinderen

 • Voor wie vragen heeft omtrent de eigen kinderwens

 • Voor wie erkent kwetsuren te hebben in de mama-relatie

 • Voor wie het leven (nog) niet kan/kon doorgeven

 • Voor wie zich bewust wil voorbereiden op een bevalling en/of bewust ouderschap

 • Voor wie bewust wil omgaan met de authentieke plek van jezelf en je naasten

(2) Voor professionele procesbegeleiders: coaches, therapeuten en rouwconsulenten 

 • Voor wie in de praktijk vragen krijgt over "recht van bestaan", "er mogen zijn"

 • Voor wie geconfronteerd wordt met hechtingsproblematieken en complexere gezins- of familiesituaties

 • Voor procesbegeleiders die werken met wensouders en die denken aan fertiliteitsparcours of adoptiemogelijkheden

 • Voor procesbegeleiders die werken met kinderen die geboren zijn uit IVF-processen, (anonieme) donoren, geadopteerden en hun broers/zussen

(3) Voor professionele begeleiders tijdens zwangerschap en geboorte (doula's, vroedvrouwen, gynaecologen, verpleegprofessionals, etc)

 • Voor wie vanuit deze gespecialiseerde domeinen op zoek is naar de link tussen fysiologische kennis en de gevolgen op vlak van binding en hechting

 • Voor wie in geval van dood tijdens de zwangerschap (in welke fase dan ook) of geboorte trauma-geïnformeerd en systemisch ondersteund de patiënt beter wil bijstaan

 • Voor wie naast de fysieke geboorte ook op zoek is om trauma-geïnformeerd een sociale geboorte te implementeren in geval van pré-, peri- of postnataal verlies

(4) Voor professionelen in alle sectoren die werken met of in de diensten gelinkt aan pré-, peri- of postnataal verlies :

 • medische en paramedische zorgverleners
 • zorgverzekeraars
 • begrafenisondernemers
 • politici
 • gezinsconsulenten

 

WAT NEEM JE MEE UIT DEZE MASTER CLASS?

(1) ONDERZOEKSLAAG omtrent existentiële thema's die "wakker" worden wanneer de plek van een verloren kind geëerd wordt en die we in het Veld actief gaan opstellen.
 • Wie is het VERLOREN KIND? Trans-generationeel traumawerk: net door die eerste generatie die het rouw- en verliesproces aankijkt, komen er ook nieuwe vragen en domeinen van onderzoek.  Dit maakt deze opleiding ook pionierswerk, taboe doorbrekend en vernieuwend.

 • De Plek met de daarbij horende "breuklijnen". Wiens plek wordt onduidelijk wanneer een verloren kind in het systeem is?

 • Het Leven Doorgeven & het bekken: Wat hoort erbij? Wie hoort erbij? Wat dient er dood te gaan om het leven te geven? Geboorte als het ultieme transformatie- en transmutatieproces.

 • Zwangerschap & post-partum: over de fysiologie van binding, ordening en balans

 • Schuld en Onschuld: Welke schuld ben jij bereid te nemen? Welke onschuld mag je met het verloren kind meegeven? En waarom is het een voorwaarde om je eigen leven ten volle te nemen?

(2) OVERDRACHTSLAAG van concrete systemische toepassingsmethodieken

Elke tweedaagse leer je zelf aan de slag te gaan met opstellingen en andere systemische methodieken zodat je deze concreet kan toepassen in jouw praktijk en/of expertisedomein.

 • opstellingen
 • systemische vragen
 • creatieve therapievormen als opstelling
 • ritualistiek

 

(3) PERSOONLIJKE GROEILAAG met een 1-op-1 traject bij systeemcoaches Katrien en/of Barbara (10 x 2 uur sessies, 1-op-1, een traject ter waarde van 1200€ is inbegrepen in de prijs) 

De kracht van deze opleiding is natuurlijk dat jij als ervaringsdeskundige/coach/begeleider/professioneel in jouw leven en in jouw vakgebied je eigen draagkracht vergroot en deze thema's ook zélf aankijkt in deze kleine vertrouwelijke groep.

Om deze persoonlijke groei te verzekeren heb jij recht op een persoonlijk traject van 10 x 2 uur persoonlijke coaching (ter waarde van 1200€) tussen de lesblokken in bij een van de twee systeemcoaches.  Zij volgen ook samen alle trajecten op in intervisie-momenten.

 

CONCRETE INFORMATIE

Data en uur :  

De tweedaagse gaan telkens door op een vrijdag en een zaterdag (dit om de eventuele aan te vragen vakantiedagen te beperken)

Start- en einduur trainingsdag: van 9u00 tot 17u00 +++ DATA 2021 - zie agenda

Locatie https://www.hotelnazareth.be/

Deze locatie aan E17 is vlot bereikbaar en gratis parking is voorzien. 
Wie wenst kan tijdens deze tweedaagse kiezen voor een overnachting terplekke en geniet bij vermelding van deze opleiding van 10% korting.
 

Aantal deelnemers: 

Minimum 6 - Maximum 12

Jouw investering: Jouw investering voor deze Master Class bedraagt 2.998€ (inclusief BTW). 

Betaling in drie schijven is ook mogelijk: telkens ongeveer 999€ en dit op 01/09, 01/10 en 01/11

Om een gelijk(w)aardig bedrag te hanteren voor België en Nederland, voor zelfstandigen in hoofd- en bijberoep en voor ondernemers en particulieren, wordt ervoor gekozen om geen gebruik te maken van subsidiaire tussenkomsten.  

Wat is concreet inbegrepen in deze prijs?

* masterclass training

* 10 x koffie, thee, lichte versnaperingen en water tijdens de lesdagen

* 10 x middaglunch (telkens een keuze tussen vegetarisch en niet-vegetarisch)

* wie wenst te overnachten, kan gebruik maken van 10% korting door deze opleiding te vermelden

* persoonlijk groeitraject van 10 x 2 uur (ter waarde van 1.200€) tussen de lesblokken in, zowel in casuïstiek (jouw eigen klanten in jouw praktijk) als in je persoonlijke proces 

* "Mandala's & Lava. Het systemische werkboek bij pré-, peri- en postnataal trauma en verlies

 

CONTACT

Stuur jouw vraag gerust door naar hallo@systemsofthesoul.be of vraag via het online contactformulier naar de informatiebrochure en ontvang die bij je thuis. 

 

Wij zien jou graag in augustus, 

Katrien Debevere & Barbara De Schrijver

HET VERLOREN KIND